LM Kredsen

Som det fremgår af forsiden er LM i Holstebro et fællesskab af kristne, som tror på

  •  Guds kærlighed til menneske
  • syndernes forladelse v. Jesus Kristus, Guds Søn – sendt til verden for at sone alverdens synd og frelse den, der tror på ham
  • det evige liv

LM består af mange familier med børn i alle aldre, men også af unge, enlige og ældre. Alle har noget at give og tilføje fællesskabet og alle er velkomne.

Der er møder med sang, forkyndelse og bøn, bibelkurser, emnedage, fester og meget andet, som det fremgår af kalenderen.
Der er integrationsarbejde, hvor nydanskere har en særlig plads.
Ca. én gang om måneden mødes vi til fællesspisning forud for et arrangement.
Den årlige fælleslejr for Kirke og Kreds afholdes på kursusstedet Virksund sidst i august.
Her er vi sammen om forkyndelse, masse af socialt samvær og hygge.

Ud over ovennævnte, hvoraf det meste foregår i LM huset er der bibelkredse, der mødes i private hjem.
Nogle begynder med fællesspisning, dette gælder især for de kredse, hvor der er børn med, så de kan puttes inden de voksne begynder at samtale om aftenens emne.
Andre består udelukkende af voksne, som mødes kl. 19.30;
atter andre er internationale, idet der kommer mange nydanskere.
Ofte fører samværene til dybe samtaler om emner, som berører os i vores dagligdag.

LM ønsker at formidle evangeliet til børn, juniorer, teens og unge. Der findes specielle træf/klubber for hver af disse grupperinger (se faner med de enkelte gruppers navne andetsteds på hjemmesiden).
Mange voksne bruger hver uge tid på at være sammen med børnene og de unge i et socialt fællesskab med både bibelfortælling og leg. De voksne ønsker at alle, der kommer, føler sig set og værdsat.

I LMs missionshus findes der et lille bogsalg.
En god bog er som en god ven, der kan bidrage med hyggeligt, afslappende selskab, ny viden og spændende oplevelser.
Den “kristne” bog er derudover redskabet, som kan vække og nære troens liv og fællesskab med Jesus Kristus selv. Det er sådanne bøger, vi gerne vil formidle.
Se hvilke bøger vi har på hylderne i missionshuset og køb en god bog til dig selv eller som en gave til en anden.
Kontakt:
Berit Muldbjerg. Tlf. 4089 5708
jbmuld@tdcadsl.dk
Besøg LMs boghandel:
www.logosmedia.dk

LM i Holstebro ønsker at være et åbent fællesskab, hvor der også er plads til dig. Velkommen.

Har du lyst til at vide mere om LM i Holstebro,
eller har du lyst til at læse i Bibelen sammen med nogen, er du velkommen til at kontakte formand Allan Bærentsen på mail
allan.barentsen@gmail.com eller tlf. 6061 2387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsenvej 14