LM Kredsen

Som det fremgår af forsiden er LM i Holstebro et fællesskab af kristne, som tror på

  •  Guds kærlighed til menneske
  • syndernes forladelse v. Jesus Kristus, Guds Søn – sendt til verden for at sone alverdens synd og frelse den, der tror på ham
  • det evige liv

LM består af mange familier med børn i alle aldre, men også af unge, enlige og ældre. Alle har noget at give og tilføje fællesskabet og alle er velkomne.

Der er møder med sang, forkyndelse og bøn, bibelkurser, emnedage, fester og meget andet, som det fremgår af kalenderen.
Der er integrationsarbejde, hvor nydanskere har en særlig plads.
Ca. én gang om måneden mødes vi til fællesspisning forud for et arrangement.
Den årlige fælleslejr for Kirke og Kreds afholdes på kursusstedet Virksund den sidste weekend i august.
Her er vi sammen om forkyndelse, masse af socialt samvær og hygge.

Ud over ovennævnte, hvoraf det meste foregår i LM huset er der bibelkredse, der mødes i private hjem.
Nogle begynder med fællesspisning, dette gælder især for de kredse, hvor der er børn med, så de kan puttes inden de voksne begynder at samtale om aftenens emne.
Andre består udelukkende af voksne, som mødes kl. 19.30;
atter andre er internationale, idet der kommer mange nydanskere.
Ofte fører samværene til dybe samtaler om emner, som berører os i vores dagligdag.

LM ønsker at formidle evangeliet til børn, juniorer, teens og unge. Der findes specielle træf/klubber for hver af disse grupperinger (se faner med de enkelte gruppers navne andetsteds på hjemmesiden).
Mange voksne bruger hver uge tid på at være sammen med børnene og de unge i et socialt fællesskab med både bibelfortælling og leg. De voksne ønsker at alle, der kommer, føler sig set og værdsat.

I LMs missionshus findes der et lille bogsalg.
En god bog er som en god ven, der kan bidrage med hyggeligt, afslappende selskab, ny viden og spændende oplevelser.
Den “kristne” bog er derudover redskabet, som kan vække og nære troens liv og fællesskab med Jesus Kristus selv. Det er sådanne bøger, vi gerne vil formidle.
Se hvilke bøger vi har på hylderne i missionshuset og køb en god bog til dig selv eller som en gave til en anden.
Kontakt:
Berit Muldbjerg. Tlf. 4089 5708
jbmuld@tdcadsl.dk
Besøg LMs boghandel:
www.logosmedia.dk

LM i Holstebro ønsker at være et åbent fællesskab, hvor der også er plads til dig. Velkommen.

Har du lyst til at vide mere om LM i Holstebro,
eller har du lyst til at læse i Bibelen sammen med nogen, er du velkommen til at kontakte formand Allan Bærentsen på mail
allan.barentsen@gmail.com eller tlf. 6061 2387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Julefest v. Karsten Ambrosen Cellegrupperne 1 A og 1 B står for aftenens program + kaffe/kage

Vi spiser risengrød og synger julen ind

Adventsfest v. Lisbeth og Erik

Møde v. Martin Haahr Olsen

Bibelacedemy v. Birger Reuss Schmidt

Bibelacedemy v. Birger Reuss Schmidt

Emneaften – lovsangsaften

Bibelacademy v. Birger Reuss Schmidt

Høst og takkefest v. Torkil Lundberg Bibelkredsene 2 og 5 står for aftenens program + kaffe/kage

Gudstjeneste i LM-kirken v. Jakob Høeg

Gudstjeneste i LM-kirken v. Andreas Ipsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Jack Nørdam

Gudstjeneste i LM-kirken v. Ole Hauge

Gudstjeneste i LM-kirken v. Thomas Beck

Gudstjeneste i LM-kirken v. Jack Nørdam

Gudstjeneste i LM-kirken v. Leo Poulsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Leif Bach Kofoed

Gudstjeneste i LM-kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Christian Engmark Lovsangsgudstjeneste

Gudstjeneste i LM-kirken v. Peter Rask

Gudstjeneste i LM-kirken v. Ole Lønborg

Gudstjeneste i LM-kirken v. Erik Haahr

International Bibelkreds - Christmas party, Luthersk Mission, Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

International Bibelkreds - Toften 38, Vinderup

International Bibelkreds - Særkærparken 119, Holstebro

International Bibelkreds - Særkærparken 119, Holstebro

International Bibelkreds - Stentofterne 64, Struer

International Bibelkreds - Slåenvej 148, Holstebro

International Bibelkreds - Toften 38, Vinderup

International Bibelkreds - Stentofterne 64, Struer

Gudstjeneste i LM-kirken v. Robert Enevoldsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Peter Rask

Gudstjeneste i LM-kirken v. Christian H. Andersen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Leo Poulsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Ole Hauge

Pinsedag Gudstjeneste i LM-kirken v. Sv. Aa Kronborg

Gudstjeneste i LM-kirken v. Andreas Ipsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i LM-kirken v. Jørgen Enevoldsen

Sct. Hans-fest v. Mads H. Hansen Aftensmad: fælles madbord

Fælles grill aften

Møde v. Carsten Riis

Optakt til påske: Vi synger påskesalmer/sange og hører en påskeprædiken v. Robert Enevoldsen

Optakt til påske: Fællesspisning

Arbejdslørdag: Arbejdsopgaver uddelegeres og løses

Arbejdslørdag: Rundstykker + kaffe

Bibelkursus i LM v. Jakob Rahbek

Arbejdslørdag: Rundstykker + kaffe

Arbejdslørdag: Arbejdsopgaver uddelegeres og løses

”Kvindeaften”. Besøg hos kunstneren Ketty Dahl”

Møde v. Torben Skov Jensen

Møde v. Carsten Riis

Møde v. Leo Poulsen

Møde v. missionær Simon Kronborg

Møde v. Ole Lønborg

Internationel Bibelkreds - Slåenvej 148, Holstebro

Internationel Bibelkreds - Toften 38, Vinderup

Internationel Bibelkreds - Særkærparken 119, Holstebro

Internationel Bibelkreds - Slåenvej 148, Holstebro

Internationel Bibelkreds - Stentofterne 64, Struer

Internationel Bibelkreds - Toften 38, Vinderup

Internationel Bibelkreds - Særkærparken 119, Holstebro

Internationel Bibelkreds - Stentofterne 64, Struer

Internationel Bibelkreds - Slåenvej 148, Holstebro

Gudstjeneste i lm kirken. Påskespil.

Gudstjeneste i lm kirken v. Alex Karlsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Kristian Andersen

Gudstjeneste i lm kirken v. Peter Rask

Gudstjeneste i lm kirken v. Eigil Ditlevsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Jack Nørdam

Gudstjeneste i lm kirken v. Jack Nørdam

Julefest v. Andreas Ipsen Bibelkredsene 3 og 4 står for aftenens program + kaffe/kage

Vi spiser risengrød og synger julen ind

Møde v. Sv. E. Søndergaard

Jubilæumstema med fællesspisning

Afdelingsmøde i Skjern

Møde v. Dan Hessellund

Møde v. Sv. Å. Kronborg

Emneaften v. Ole Rabjerg med Fællesspisning

International Bible Study -Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study -Stentofterne 64, Struer

International Bible Study -Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study -Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study -Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study -Toften 38, Vinderup

Gudstjeneste i lm kirken v. Mads H. Hansen

Gudstjeneste i lm kirken v. Mads Hessellund

Gudstjeneste i lm kirken v. Christian Engmark (lovsangsgudstj.)

Julegudstjeneste i lm kirken v. Jakob Høeg

Gudstjeneste i lm kirken v. Jack Nørdam

Gudstjeneste i lm kirken v. Mads Haahr Hansen

Gudstjeneste i lm kirken v. Andreas Ipsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Ole Hauge

Gudstjeneste i lm kirken v. Sv. E. Søndergaard

Gudstjeneste i lm kirken v. Filip Osmondsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Bastian Poulsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Svend Aage Kronborg

Gudstjeneste i lm kirken v. Peter Rask

Gudstjeneste i lm kirken v. Peter Rask

Gudstjeneste i lm kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Thue Thomsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Eigil Ditlevsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Karsten Ambrosen

Møde ved Flemming Mose Lauridsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Andreas Ipsen

Møde ved Karsten Ambrosen

Gudstjeneste i lm kirken v. Silas Olofson

Gudstjeneste i lm kirken v. Peter Rask

Møde ved Flemming Stidsen

Gudstjeneste i lm kirken v. Chrisjan Esmarch Lund

Gudstjeneste i lm kirken v. Eigil Ditlevsen

Møde ved Thorkild Lundberg

Gudstjeneste i lm kirken v. Knud W Skov

Gudstjeneste i lm kirken v. Mads Hansen

Fælles LM/LMU grill aften

Vestjyllands afd. LM arr Temadag om Fællesskaber i Mission i LM Holstebro, Nærmere program følger.

Møde ved Mads Hansen

Møde ved Henrik Didriksen

Gudstjeneste i lm kirken v. Thue Thomsen

Besøg af LMHs kor Prædiken Henrik Nymann Eriksen

Gudstjeneste i lm kirken v. Svend Åge Kronborg

Møde ved Mads Hansen

Gudstjeneste i lm kirken v. Thomas Bech

Påskeoptakt ved Enok Sørensen

Bibelkursus i LM for LM og IM Alt i Kristus - i hele livet! Koll. kap 1- 4 ved Søren Pedersen

Bibelkursus i LM for LM og IM Alt i Kristus - i hele livet! Koll. kap 1- 4 ved Søren Pedersen

Gudstjeneste i lm kirken v. Thue Thomsen

Midsummer party, Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

Internation Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

Internation Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Prayer Meeting - Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

Møde ved Henning Høgild

Gudstjeneste v. Ole Hauge. Derefter generalforsamling

LMs 150 ÅRS JUBILÆUMS FEST i Middelfart

Møde ved Svend Erik Søndergaard

Gudstjeneste v. Peter Rask

Gudstjeneste v. Jack Nørdam

Møde v. Martin Dørken

Gudstjeneste v. Ole Lønborg

Emneaften for mænd med Fællesspisning.

Møde ved Dan Hesselund

Gudstjeneste v. Svend Åge Kronborg

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Fællesspisning

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Møde: Hvor bliver han af?

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Bedemøde

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Møde: Mens vi venter?

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Fællesspisning

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Møde: Vigtig, vigtigere, vigtigst.

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Fællesspisning

Møderække v Birger Reuss Schmidt - Tema: Jesus kommer igen - Møde: Jesus kommer – og hvad så bagefter?

Gudstjeneste v. Henrik Didriksen

Evangelisk alliance - Kristen Center

Evangelisk alliance - Oase frimenighed

Evangelisk alliance - Pinse Kirken

Evangelisk alliance - Luthersk Mission

Evangelisk alliance - Indre Mission

Evangelisk alliance - Sogne kirken

Evangelisk alliance - Nørrelands kirken

Evangelisk alliance - Baptist kirken

Gudstjeneste v. Svend Erik Søndergaard

Møde ved Leo Poulsen

Jule fest og tale v/ Jens Schmidt

Møde v/ Laurids B. Jakobsen

Bibel Academy v/ Mads H. Hansen

Møde v/ Simon Roager Missonær

Bibel Academy v/ Mads H. Hansen

Møde v/ Svend Erik Søndegård

Emne aften v/ Ebbe Kaas

Bibel Academy v/ Christoffer Enevoldsen

Fællesspisning og takke fest v/ Robert Enevoldsen

Bibel Academy v/ Christoffer Enevoldsen

Lm kirke - Julegudstjeneste

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Andreas Ipsen

Lm kirke - Advent, festgudstjeneste v/ Søren Andersen

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Jack Nørdam

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Jakob Høeg

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Thomas Beck

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Thue Thomsen

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Peter Rask

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Peter Rask

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Svend E. Søndegaard

International Bible Study - Julefest, Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

Arbejdslørdag d. 4.2 kl 08.00

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Evangel. Alliance Prayer- meeting, Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

Lm kirke - Gudstjeneste m. Læse el. videoprædiken

v/ Svend Erik Søndergaard

v/ Svend Erik Søndergaard

Sankt Hans v/ Jack Nørdam

Fællesgrill LM/LMU Nærmere info følger

Emneudvalgsarr. v/ Hanne Esmarch Emne: Når reden tømmes

v/ Mads Peder Thorlund

v/ Svend Erik Søndergaard

Familie påskelovsang Tale v/ Karsten Ambrosen

v/ Svend Erik Søndergaard

v/ Carsten Riis Jensen

Fælles bibelkursus med IM, i LMs missionshus V/ Mads Hansen

Fælles bibelkursus med IM, i LMs missionshus V/ Mads Hansen

Vinterferie - Hygge mm.

Møderække v/ Peder Olsen

Møderække v/ Peder Olsen

Møderække v/ Peder Olsen

Møderække v/ Peder Olsen

Fælleslejr på Virksund Ser særskilt program

Bibelkreds i hjemmene

Bibelkreds i hjemmene

Bibelkreds i hjemmene

Bibelkreds i hjemmene

Bibelkreds i hjemmene

Bibelkreds i hjemmene

Møde V. Knud W. Skov

Lm kirke - Lovsangsgudstjeneste

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Thue Thomsen

Lm kirke - Pinse søndag

Lm kirke - Påske søndag

Lm kirke - Palme søndag

Lm kirke - (Sommertid) Gudstjeneste v/ Ole Lønborg

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Chrisjan Esmarch Lund

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Ole Hauge. Generalforsamilng efter frokost

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Jakob Høeg

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Andreas Ipsen

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Thue Thomsen

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Sv. Aage Kronborg

Lm kirke - Børnegudstjeneste v/ Susanne S. Iversen

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Poul Johannes Joensen

Lm kirke - Lovsangsgudstjeneste

Lm kirke - Gudstjeneste v/ Henrik Dideriksen

Møde V. Knud W. Skov

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

Emneudvalgsarr: v/ Carsten Hjorth Pedersen

Lovsang til Gud som skaberen af alt v/ Christian Engmark

Fælles lm/lmu lovsangsaften - Fællesspsning

Sommerferie afslutning

Lad os høre dit yndlings bibelvers

Tale ved Søren Andersen

Besøgsaften hos Ruth og Allan

Åben bibel studiegruppe

Åben bibel studiegruppe

Åben bibel studiegruppe

Åben bibel studiegruppe

Åben bibel studiegruppe

Julefest ved Sv. E. Petersen

Adventsfest ved Anders Kronborg

Bibel Academy ved Dan Hessellund

Bibel Academy ved Dan Hessellund

Bibel Academy ved Dan Hessellund

Bibel Academy ved Dan Hessellund

Bibel Academy ved Dan Hessellund

Møde ved Robert Enevoldsen

Skt. Hans fællesspisning og tale ved Henrik Didriksen

Møde ved Phillip Bach Svendsen

Tidlig møde Jesper Haahr

LM/LMK Fællesbestyrelsesmøde

Møde ved Jesper Enevoldsen

Møderække Peter Rask

Møderække Peter Rask

Møderække Peter Rask

Møde ved Thorkil Lundberg

Møde ved Thomas Bech

Møde ved Ole Pedersen

LM-Kirke - Julegudstjeneste

LM-Kirke ved Peter Bruun

LM-Kirke ved Poul Johannes Joensen

LM-Kirke ved Andreas Ipsen

LM-Kirke ved Ole Hauge

LM Kirke - Børnegudstjeneste, Eigil Ditlevsen

LM-Kirke ved Peter Rask

LM-Kirke ved Jakob From Høeg

LM-Kirke ved Eigil Ditlevsen

LM-Kirke - Friluftsgudstjeneste ved Peter Leif Mostrup

LM-Kirke ved Christian Dørken

LM-Kirke ved Thue Thomsen

LM-Kirke ved Sven Aage Kronborg

LM-Kirke ved Peter Rask

LM-Kirke ved Eigil Ditlevsen

LM-Kirke - Lovsangsgudstjeneste

LM-Kirke ved Chrisjan Lund

International Bible Study -Toften 38, Vinderup

International Bible Study -Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study -Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study -Stentofterne 64, Struer

International Bible Study -Broagervej 62, Holstebro

International Bible Study -Toften 38, Vinderup

International Bible Study -Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study -Særkærparken 119, Holstebro

Møde v/ Peter Leif Mosstrup Hansen

Møde v/ Leif Bach Kofoed

Bibelkursus sammen med IM

Åben bibelstudie i missionshuset

Åben bibelstudie i missionshuset

Åben bibelstudie i missionshuset

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Broagervej 62, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Særkærparken 119, Holstebro

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Slåenvej 148, Holstebro

International Bible Study - Broagervej 62, Holstebro

International Bible Study - Toften 38, Vinderup

International Bible Study - Stentofterne 64, Struer

International Bible Study - Christmas celebration, Vald. Poulsens Vej 14, Holstebro

Sommerkomsammen hos Charlotte og Jakob Vester trabjergvej 26, Ryde

Sommerkomsammen hos Eva og Vagn toftvej 18, Vind

Fællesspsning og møde kl. 18:30, tale v/ David Mandix Carselsen

Sommerafslutning hos Charlotte. Forældre er velkomne

Vi tager på landet til Karen. Vi mødes Vester Nørlundvej 2

Studieplus (Kage: Daniel)

Vi tager på cykeltur (Kage: Ronja)

STUDIEPLUS, VI MØDES ELLEHAMMERSVEJ 65

Baboon city. Vi mødes på missionshuset kl. 16

Sommerferie Afslutning (Bestyrelsen)

Lad os høre din ynglings sang (Thomas/Simon B)

Alternativ Aften (Gr. 1)

Bibelstudie (Gruppe 1 i MH)

Tale ved Flemming Mose Lauridsen (Thomas/Kenneth)

Westside på Solgården (fælleskørsel kl 17:45)

Bibelstudie (Gruppe 2 i MH)

Tale ved Søren Andersen (Simon T/Robert)

Bibelstudie (Gruppe 1 i MH)

Tale ved Svend Å. Kronborg (Kenneth/Randi)

Tur til Handbjerg Marina (kage Maja)

Tur til Vandkraftsø (kage Cecilie)

Vi besøger Else og Evald Juhl

Bibeltime, husk bibel (kage Sharon)

Besøg af teenkonsulent (kage Pernille)

Vi går på multibanen (kage Vanessa)

Fokusaften – husk biblel (kage Jakob)

Møde ved Flemming Mose Lauridsen, Emne: "Fællesskab i menigheden" (Mødeleder: Eva)

Missionshuset 25 års jubilæum, Reider Poulsen taler

Møde ved Andreas Ipsen De fortabte sønners Gud del 2 (Mødeleder Henriette)

Møde ved Andreas Ipsen, De fortabte sønners Gud del 1 (Mødeleder Ellen)

Møde ved Thorkil Lundberg Emne: Lignelsen om arbejderne i vingården (Mødeleder Allan)

Kredsmøde 2 (Læs mere om her)

Aben bibelstudie i missionshuset

Bibelkreds i hjemmene

Møde ved Dan Hessellund (Mødeleder Eva)

Bedemøde i Missionshuset

Fælles LM / LMU Grill

Møde ved Enok Sørensen (Mødeleder Evald)

Aben bibelstudie i missionshuset

Bibelkreds i hjemmene

Møde ved Kristian Andersen - mødeleder Henriette

Bibelkreds i hjemmene

LM-Kirke - Børne og familie Gudstjeneste - Susanne Iversen medvirker

LM-Kirke - Lovsanggudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag

International Bible Study

International Bible Study

International Bible Study

International Bible Study

International Bible Study

International Bible Study

PRÆSENTATION AF DEN NYE HJEMMESIDE

Skt. Hans Dag ved Eigel Ditlevsen (Læs mere om her)

Besøg samfundet aften hos Familie Høeg

LM-Kirke ved Eigil Ditlevsen

LM-Kirke ved Svend Åge Kronborg

LM-Kirke ved Peter Bruun - Friluftsgudstjeneste

LM-Kirke ved Eigil Ditlevsen (morgentur forud for gudstjeneste (Henning M)

LM-Kirke - Familiegudstjeneste

LM-Kirke ved Christian Dørken