Voksne i LM

Foreningen består af mange familier med børn i alle aldre; men også unge, enlige og ældre deltager ved møderne. Alle har noget at give og tilføje fællesskabet.

Der er almindelige møder med en taler, fællesmøder med de unge, bibelkurser fælles med Indre Mission, emnedage, høstfest, adventsfest, julefest,  Skt. Hans fest og meget andet. Vi ønsker at samles i et kristent fællesskab, hvor Guds ord står centralt, og hvor det sociale fællesskab og omsorgen for hinanden har en væsentlig plads.

Bibelkredsene er stedet, hvor vi samles i små grupper. Vi mødes hjemme hos en af os og snakker om et emne eller en tekst fra Bibelen. Tit bliver det til en dyb snak om mange forskellige emner, emner som berører os helt ned i vores dagligdag.

Det tætte og nære fællesskab vi kan have med hinanden kommer til udtryk her, også i forbøn og omsorg for hinanden.

På tværs af alle arrangementerne i og omkring missionshuset sker der mange gode ting, som ikke er nævnt på hjemmesiden. Når du er med, finder du også din plads.

Vi glæder os til at møde dig!