Kredsmøde 2 (Læs mere om her)

Forslag der ønskes sat under afstemning på kredsmødet, skal

indsendes til kredsstyrelsen senest 1 mdr. før mødet, underskrevet af

forslagsstiller.

Event-Date: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 19:30
Event Type: 

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsenvej 14