Hvem er vi?

LMU har mødeaften tirsdage kl. 19.30. til ca. kl. 22.00. Når ikke andet er nævnt i programmet, mødes vi i Missionshuset.

Vi er mellem 16 og 28 år. Vores baggrund er meget forskellig. Der er skoleelever, studerende, lærlinge og folk med et alm. 8-16 job ;-)

Vi samles for at høre, hvad Bibelen siger i dag. Udover ungdomsmøderne bliver der af og til arrangeret hyggeaftener, sportsaftener, lovsangsaftener og weekendlejre mm. Ved bibelundervisningen bevares og vokser vi i troen. På landsplan bliver der afholdt landsungdomsstævner, nytårslejre, rejser til Israel og sang og musikstævner.

Vi vil gerne, at du også får øjnene op for sandheden i Jesus.
Vi glæder os til at møde dig.

Har du spørgsmål eller ønsker du bare en at følges med de første gange, kontakt Sønnik på tlf. 31347170.

N.B. Efter sommerferien 2016 vil LMU blive flyttet til torsdag I stedet for tirsdag, hvor vi I høj grad vil følge LM’s program, for at få et dybere fællesskab med hinanden. Andre torsdage vil vi lave vore egne arrangementer. Se program for nærmere info.