Hvem er vi?

VELKOMMEN TIL LM i HOLSTEBROs HJEMMESIDE

LM- Holstebro er et fællesskab af kristne under Luthersk Mission i Danmark.
Luthersk Mission bygger sit arbejde på Bibelen, som Guds troværdige ord og De lutherske Bekendelsesskrifter, som også er Den danske Folkekirkes bekendelsesgrundlag. 
LM-Holstebro består af en kreds og en frimenighed (LM-kirken).
Vi mødes for at opmuntre hinanden som kristne. Vi ønsker at nå ud til vore medmennesker med evangelitet om Jesus Kristus, som Guds Søn, sendt til jorden for at frelse os mennesker og give os evigt liv, som vi lærer det i Bibelen.
Kredsens aktiviteter og LM-kirkens gudstjenester foregår i LMs missionshus på Valdemar Poulsensvej 14.
Klik på de forskellige faner og se, hvilke aktiviteter, der foregår i LM-Holstebro

LUTHERSK MISSION
Holstebro
Valdemar Poulsenvej 14