Hvem er vi?

Luthersk Mission (LM) i Holstebro er en bevægelse, der bygger sit arbejde på Bibelen, som Guds troværdige ord og de lutherske bekendelser, som man også gør i Den danske Folkekirke. 

Vi er et fællesskab af mennesker, som regner med Guds eksistens og således tror på Gud, Helligånden og Jesus Kristus, som den eneste, der kan frelse os mennesker og give os evigt liv.
Vi regner med Bibelen, som Guds ord til mennesker - også i vor tid.

Vi mødes for at opmuntre hinanden som kristne. Samtidig vil vi gerne nå ud til endnu flere med det glade budskab.

De fleste af vore aktiviteter foregår i det lokale LM-missionshus på Valdemar Poulsensvej 14, 

Der er møder med sang, forkyndelse og bøn;
der er emne/tema-aftener med f.eks. aktuelle temaer, der vinkler den travle danskers hverdag;
der er integrationsarbejde, hvor nydanskere har en særlig plads. 
der er "træf" for børn, juniorer, teenagere og unge. (se særskilt fane)

Mange torsdage mødes hele familien, hvor vi synger, lytter til en prædiken, drikker kaffe og hygger os med hinanden.

Der er 8-10 bibelstudiegrupper, som samles i forskellige hjem;
der er grupper, hvor børnene er med;
grupper kun for voksne;
en internatiolal gruppe
og en gruppe med mange eritreanere.

Èn gang  om året er der fælles week-end-lejr.

En del møder begynder med fællesspisning.

LM er også et fællesskab, hvor der er plads til DIG - et åbent fællesskab.

Har du lyst til at vide mere,
eller  læse uforpligtende sammen med nogen i Bibelen, er du velkommen til at henvende dig til vores formand, Allan Bærentsen på tlf. 60612387 eller mail til barentsen@mail.dk